Husum Skole er nu 86 år

GAMLE ELEVERS AFTEN

på Husum Skole

torsdag d. 6. oktober kl. 19.00-22.00

se mere

    

INFORMATIONSAFTEN

for forældre i kommende 0. klasse

Kom og hør om Husum Skole, skoleparathed, samarbejde, fritidshjem m.m.

       Mødet afholdes d. 17. november kl. 19 og forventes at vare ca. 1,5 time

Forældreforeningens loppemarked

Så er der valg til elevrådet

0. klassernes første skoledag